skip to Main Content

Räddningstjänsten Skåne Nordväst vill slå ett slag för det skrivna ordet som ett viktigt verktyg för att bli en trygg samhällsmedborgare.

Med en ny skrivartävling undrar vi hur du som är mellan 12-16 år påverkas av och tänker kring risker. Har du t.ex. känt dig otrygg i en situation, varit med om en anlagd brand, blivit för full, förföljd på väg hem, blivit pressad att utföra ett brott eller blivit utsatt för mobbing?

Skriv berättelsen bakom den händelsen, självupplevd eller påhittad! Din berättelse kan bli en del av en utställning om risker och trygghet för unga.

Gör såhär för att delta:
Skriv en berättelse, novell eller dikt med en eller flera av dessa risker som tema:

  • Brand
  • Grupptryck/Mobbing
  • Otrygg miljö
  • Narkotiska/Alkohol
  • Sociala medier
  • Brottslighet
  • Psykisk ohälsa

Maila ditt bidrag på max 9000 tecken inklusive mellanslag senast den 15 augusti till: wordskills@rsnv.se

Ett av bidragen tilldelas ett pris som består av en upplevelse för dig och hela din klass!
Utvalda bidrag kommer också att bli en del av SAFE SKILLS, en upplevelseutställning om risker och trygghet för unga, finansierad av Allmänna Arvsfonden med premiär i Helsingborg hösten 2021.