skip to Main Content

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs skrivartävling för unga 11-16 år

Räddningstjänsten Skåne Nordväst i samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg och Allmänna Arvsfonden vill med en ny skrivartävling ta del av ungdomars berättelser om risker.

Gör så här för att delta:

Skriv en berättelse, novell eller dikt med en eller flera av dessa risker som tema:

– Brand
– Grupptryck/Mobbing
– Otrygg miljö
– Narkotika/Alkohol
– Sociala medier
– Brottslighet
– Psykisk ohälsa

Har du t.ex. känt dig otrygg i en situation eller en miljö, varit med om en anlagd brand, blivit för full, upplevt stress eller ångest, blivit utsatt för mobbing eller kanske blivit pressad att utföra ett brott?
Skriv berättelsen bakom den händelsen, självupplevd eller påhittad!

Maila ditt bidrag på max 9000
tecken inklusive mellanslag senast
den 21 oktober 2022 till:
wordskills@rsnv.se

Ett av bidragen belönas med ett diplom och tilldelas ett pris som består av en upplevelse för dig och hela din klass!

Prisutdelning sker på Bergsjöns Kulturhus i Göteborg fredag den 28 oktober 2022