skip to Main Content

Konstnärerna bakom verken

Konstnärerna För Safe Skills-utställningen

Från vänster: Karin Keisu, Erika Coleman, Lisa Morrisey, Jens Masimov, Emelie Ivert, Josse Thuresson, Markus Björkberger

Saknas i bild: Isabella Kalen