skip to Main Content

Om Safe Skills

Safe Skills är ett samarbete mellan RSNV och Konstfack med interaktiv konst som bygger på ungdomars egna berättelser om risker och trygghet

  • Brand
  • Grupptryck/Mobbing
  • Otrygg miljö
  • Narkotiska/Alkohol
  • Sociala medier
  • Brottslighet
  • Psykisk ohälsa

Den vänder sig främst till skolklasser åk 5-9 samt andra ungdomsgrupper och föreningar.

Besöket tar ca en timme och leds av en utställningsvärd, det är helt kostnadsfritt.

Målet med Safe Skills är att på ett nyskapande sätt skapa en diskussion och medvetenhet kring risker och trygghet hos unga 12-16 år.

Turneplan:

Hösten 2021: Helsingborg, Gåsebäck brandstation

Våren 2022: Malmö, Kronborgsvägen 8

Sommar 2022: Helsingborg H22-mässan, Drottninghög

Panelsamtal ”Vad kan vuxna göra för ungdomars trygghet?” 20/6 Helsingborg

Oktober 2022: Göteborg, Bergsjöns Kulturhus

Våren 2023: Västerås

Våren 2023: Sollentuna