skip to Main Content

Skrivartävling för unga 11-18 år

Skriv en berättelse, novell eller dikt med
en av dessa risker som tema:

Brand
Grupptryck/Mobbing
Otrygg miljö
Narkotika/Alkohol
Sociala medier
Brottslighet
Psykisk ohälsa

Maila din text senast den 30 maj 2023 till: wordskills@rsnv.se

Glöm inte skriva ditt namn och telefonnummer

Priset består av en upplevelse för dig och hela din klass