skip to Main Content

Om Safe Skills

Safe Skills är ett samarbete mellan RSNV och Konstfack med interaktiv konst som bygger på ungdomars egna berättelser om risker och trygghet

  • Brand
  • Grupptryck/Mobbing
  • Otrygg miljö
  • Narkotiska/Alkohol
  • Sociala medier
  • Brottslighet
  • Psykisk ohälsa

Den vänder sig främst till skolklasser åk 5-9 samt andra ungdomsgrupper och föreningar.

Besöket tar ca en timme och leds av en utställningsvärd, det är helt kostnadsfritt.

Målet med Safe Skills är att på ett nyskapande sätt skapa en diskussion och medvetenhet kring risker och trygghet hos unga 12-16 år.

Nu finns utställningen i Malmö

Kronborgsvägen 8. Öppet kl. 10 och kl.13 vardagar mellan den 24/1-1/4 2022