skip to Main Content

Safe Skills är en upplevelsebaserad utställning om risker och trygghet för ungdomar idag.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst samarbetar med studenter från Konstfack som skapar utställningen baserat på ungdomars berättelser utifrån sju risker:

  • Brand
  • Grupptryck/Mobbing
  • Otrygg miljö
  • Narkotiska/Alkohol
  • Sociala medier
  • Brottslighet
  • Psykisk ohälsa

Utställningen poppar upp i olika områden i Helsingborg från hösten 2021 där högstadieungdomar får uppleva dessa risker i en interaktiv konstupplevelse.

Målet med Safe Skills är att på ett nyskapande sätt skapa en diskussion och medvetenhet kring risker och trygghet hos unga 12-16 år.

Nu öppnar vi

Nu är Safe Skills-utställningen öppen för bokningar till hösten!
Safe Skills är ett samarbete mellan RSNV och Konstfack med interaktiv konst som bygger på ungdomars egna berättelser om risker och trygghet.
Utställningspremiär är 1/9 och den pågår till 1/12 på Gåsebäck Brandstation i Helsingborg. Den vänder sig främst till skolklasser åk 5-9 samt andra ungdomsgrupper och föreningar.

Besöket tar ca en timme och leds av en utställningsvärd, det är helt kostnadsfritt.