skip to Main Content

Varje brand är en berättelse

Safe Skills är en upplevelseutställning om risker och trygghet för ungdomar.
Utställningen bygger på ungdomars egna berättelser om brand, mobbing, otrygg utemiljö, missbruk, sociala medier, brottslighet och psykisk ohälsa.
Safe Skills är en del av Räddningstjänsten Skåne Nordvästs förebyggande arbete och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Safe Skills öppnar för skolklasser september 2021. Offentlig premiär vid H22-mässan november 2022. Intentionen är att Safe Skills därefter ska turnera till andra delar av landet.